The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Hallitus

s. 1966

KTM, hallituksen puheenjohtaja 30.3.2010 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 2010. CapManin senior partner. Yhtiön palveluksessa vuodesta 1994. Riippuvainen CapMan Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista ja yhtiöstä.

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Finlayson (pj.), Walki, Lumene, Orion Oyj.

s. 1954

KTM, KHT, hallituksen varapuheenjohtaja 31.3.2005 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 2001. CapManin neuvonantaja. Riippumaton CapMan Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä.

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Havator Group Oy (pj.), Holiday Club Resorts Oy (pj.), Cargotec Oyj, Tieto Oyj, Glaston Oyj, Evli Pankki Oyj.

s. 1955

MBA, hallituksen jäsen vuodesta 2008. CapManin neuvonantaja. Riippumaton CapMan Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä.

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Swedish Match AB (pj.), Cederroth International AB (pj.), Nice Entertainment Group (pj.), Rökvik Timber AB (pj.), TeliaSonera AB.

s. 1949

KTM, hallituksen jäsen vuodesta 2011. Riippumaton hallituksen jäsen.

Keskeiset hallitusjäsenyydet: CONNECT Sverige (pj.), Ruotsin pääomasijoitusyhdistys SVCA, Innovationsbron AB, Hemso Fastighets AB, ClimateWell AB.

s. 1964

MBA, hallituksen jäsen vuodesta 2011. Riippumaton hallituksen jäsen.

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund).

s. 1969

MBA, DI, hallituksen jäsen vuodesta 2010. Gimv NV:n toimitusjohtaja. Riippuvainen CapMan Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippumaton yhtiöstä.

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Belgian pääomasijoitusyhdistys (Belgian Venturing Association) (pj.).

Hallituksen jäsenten tiedot ovat tilanteesta 31.12.2011. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä, heidän keskeisestä työhistoriasta, omistuksesta, hallituspalkkioista sekä hallituksen valiokunnista löytyvät konsernisivuston Hallinnointi-osiosta sekä CapMan Oyj -konsernin selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011.