The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan lyhyesti

  • Hallinnoitavat pääomat 3,1 mrd. euroa
  • 36 kohdeyritystä* ja 58 kiinteistöä
  • Kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 5,4 mrd. euroa vuonna 2011
    ja henkilöstön määrä noin 38 700
  • Kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala yhteensä 700 000 m2

CapMan-konserni on pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomarahastojen hallinnointiyhtiöitä. Olemme tukeneet alueella toimivien yritysten kasvua jo yli 20 vuoden ajan. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Vuonna 1989 perustettu CapMan on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

* Sisältää Buyout, Russia ja Public Market -tiimien sijoitukset.