The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Ruotsin Unelmien Poikamiestyttö -televisiosarjan kuvauksissa.

Nice Entertainment Group

CapMan sijoitti vuonna 2008 suomalaiseen televisiotuotantoyhtiö Moskito Televisioniin ("Moskito") tavoitteenaan hyödyntää pohjoismaisen markkinan erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Kuluneiden neljän vuoden aikana CapMan on tukenut yhtiön laajentumista pohjoismaihin, ja siitä on kasvanut suurin itsenäinen Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa toimiva televisiotuotantoyhtiö.

Moskito oli alun perin osa suomalaista kustannusyhtiö Talentumia. Talentumin johto näki televisiotuotannon kuitenkin selkeästi konsernin ydinliiketoimintaan kuulumattomana ja myi tammikuussa 2008 Moskiton CapMan Buyout VIII -rahaston ja Moskiton toimivan johdon perustamalle omistusyhtiölle Nice Entertainment Groupille (”Nice” tai ”Nice-konserni”). Moskiton vakiintunut asema televisiotuotantomarkkinoilla helpotti yhteistyöneuvottelujen käynnistämistä alan muiden yrittäjien kanssa. Neljän kuukauden kuluttua kaupan allekirjoittamisesta Nice osti johtavan norjalaisen tuotantoyhtiön Monster AS:n. ”Tavoitteemme oli alusta alkaen rakentaa vahva pohjoismainen sisällöntuottaja ja olimme kartoittaneet jo etukäteen mahdollisia pohjoismaisia ostokohteita”, kertoo sijoituksesta vastaava CapMan Buyoutin senior partner Olli Liitola. “Monster ja Moskito sopivat hyvin yhteen, sillä ne olivat kumpikin uranuurtajia omilla markkinoillaan”, Liitola jatkaa.

Seuraava askel pohjoismaisessa laajentumisstrategiassa otettiin vuonna 2009, kun tanskalainen alkuvaiheen tuotantoyhtiö Gong liitettiin Nice-konserniin. Myöhemmin samana vuonna ostettiin suomalainen Production House ja vuonna 2010 ruotsalainen Baluba. Yhtiöt jatkoivat toimintaansa vahvoina itsenäisinä brändeinä, mutta pystyivät samalla hyötymään konsernin tarjoamista synergiaeduista esimerkiksi osto- ja jakelutoiminnassaan. “Ohjelmien tuottaminen on paikallista toimintaa, ja sen vuoksi oli keskeistä, että yritykset säilyttivät omat brändinsä ja yrittäjähenkisen asenteensa myös osana suurempaa konsernia”, Liitola kertoo. CapManille oli ensiarvoisen tärkeää, että sekä alkuperäisistä yrittäjistä että yritysten muusta johdosta tuli myös Nice-konsernin osakkaita.

Vuonna 2011 Nice vahvisti edelleen pohjoismaista markkina-asemaansa ostamalla ruotsalaisen televisiotuotantoyhtiö Titan Groupin. Titanin ohjelmaformaatit ja asiakkaat täydensivät erinomaisesti Nicen tarjontaa ja asiakaskuntaa.

Pohjoismainen buy-and-build-strategia on ollut menestyksekäs, ja Nice-konserni on tänään pohjoismaiden johtava itsenäinen televisiotuotantoyhtiö. CapManin omistusaikana konsernin liikevaihto on kasvanut noin 20 miljoonasta eurosta yli 100 miljoonaan euroon vuonna 2011. CapMan on vauhdittanut laajentumista kartoittamalla sopivia ostokohteita ja tukemalla konsernia yritysostojen integroinnissa.

CapManin ja johdon yhteisenä tavoitteena on vahvistaa yrityksen asemaa entisestään sen nykyisillä markkina-alueilla. “Nice-konsernilla on hyvät edellytykset kasvaa orgaanisesti pohjoismaissa. Olemme panostaneet merkittävästi tehokkaaseen projektin hallintaan, huippuosaajien rekrytointiin sekä ohjelmaformaattien kehittämiseen. Pyrimme jatkossa entistä paremmin hyödyntämään mahdollisuuksia myydä kehitettyjä formaatteja ristiin kaikkien konserniyhtiöiden asiakkaille sekä kansainvälisesti”, Liitola sanoo.

Lue lisää: www.thisisnice.com