The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan Technologyn ja CapMan Life Sciencen yhteinen kohdeyritys Silex Microsystems valmistaa komponentteja lääketieteen ja telekommunikaatioalan yrityksille.

Muut sijoitusalueet

Muihin sijoitusalueisiin kuuluvat teknologiasijoituksiin ja lääketieteen teknologiaan ja terveydenhuollon palveluihin erikoistuneet CapMan Technology ja CapMan Life Science. Vuonna 2010 tehdyn päätöksen mukaisesti näille sijoitusalueille ei jatkossa perusteta uusia itsenäisiä rahastoja, vaikka teknologiasektori, kasvun rahoittaminen sekä terveydenhuoltoala säilyvät CapManin sijoitusfokuksessa muiden rahastojen kautta. Tiimit keskittyvät nykyisten kohdeyritysten kehittämiseen ja rahastojen tuottotavoitteista huolehtimiseen.

Teknologiarahastojen salkuissa oli vuoden 2011 lopussa 15 yritystä ja life science -rahastojen salkuissa yhdeksän yritystä. Rahastoilla on jatkosijoitusvaroja nykysalkun kehittämiseksi.

 

Lue lisää:       CapMan Techology              CapMan Life Science