The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan Life Science

CapMan Life Science -rahastojen salkussa on terveydenhuollon ja life science -sektorin palveluita, tuotteita ja ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Vuoden 2011 lopussa salkussamme oli yhdeksän kohdeyritystä.

Yleisesti ottaen kohdeyritystemme liiketoiminta kehittyi hyvin vuonna 2011, ja yritysten arvo kasvoi. Vuoden 2011 aikana irtauduimme menestyksekkäästi Jolifesta ja Proximasta.

Yrityskauppojen määrä oli terveydenhuollon palvelusektorilla suhteellisen korkealla tasolla Ruotsissa, vaikka muualla Euroopassa markkinaosapuolet olivat varovaisempia. Yleisesti ottaen terveydenhuoltoala tarjoaa kiinnostavia yrityskauppamahdollisuuksia, ja viime kuukausien matalat transaktiomäärät heijastavat enemmän talouden tilaa kuin sijoittajien heikentynyttä mielenkiintoa alaa kohtaan.

Näkymät vuodelle 2012 ovat hyvät. Tiimimme keskittyy tukemaan nykyisten kohdeyritysten kasvua ja kannattavuuden parantamista. Yleisen taloudellisen taantuman ei odoteta vaikuttavan merkittävästi kohdeyritystemme kehitykseen vuoden 2012 aikana. Salkussamme on yrityksiä, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2012 aikana.