The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan Technology

CapMan Technology -rahastojen salkussa on pohjoismaisia kasvuvaiheen ja myöhäisemmän kasvuvaiheen teknologiayrityksiä. Vuoden 2011 lopussa kohdeyrityksiä oli yhteensä 15.

Tiimimme tukee kohdeyritysten kasvua ja laajentumista uusille markkinoille. Useimpien kohdeyritystemme kasvustrategia perustuu kansainväliseen laajentumiseen, ja tiimimme on auttanut useita yrityksiä laajentumaan kotimarkkinoidensa ulkopuolelle. Maailmanmarkkinoiden heikkenemisestä huolimatta kohdeyrityksemme menestyivät vuoden aikana pääosin hyvin ja useimmat onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan.

Aktiivisen arvonluontityön lisäksi pyrimme tehokkaasti hyödyntämään houkuttelevia irtautumismahdollisuuksia. Irtauduimme vuoden aikana yhteensä viidestä yrityksestä.

Globaali markkinatilanne on haasteellinen ja vaikeasti ennustettava. Kohdeyrityksemme ovat kuitenkin varautuneet sopeuttamaan toimintaansa markkinatilannetta vastaavaksi. Irtautumisneuvottelut ovat käynnissä useissa kohdeyrityksissä, ja tavoitteemme on saada nämä neuvottelut päätökseen vuoden 2012 aikana.