The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan Public Marketin kohdeyritys Intrum Justitia on Euroopan johtava asiakashallintapalveluja tarjoava konserni.

CapMan Public Market

CapMan Public Market tekee vähemmistösijoituksia pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin pörssiyrityksiin, joilla on toimiva liiketoimintamalli ja huomattavaa arvonkehityspotentiaalia.

Teimme vuoden aikana kaksi uutta sijoitusta ja kasvatimme omistustamme kahdessa salkkuyhtiössä. Sijoitusten ja lisäsijoitusten arvo oli yhteensä 32 miljoonaa euroa. Lisäksi kartoitimme vuoden aikana lukuisia uusia mahdollisia sijoituskohteita. Vuoden 2011 lopussa hallinnoimamme Public Market Fund I -rahasto oli irtautunut yhteensä kahdesta yhtiöstä, joiden vuotuinen tuotto (IRR) sijoitetulle pääomalle oli keskimäärin 116 prosenttia.

Kasvava epävarmuus ja voimakkaat kurssiheilahtelut leimasivat pörssimarkkinoiden kehitystä vuonna 2011. Markkinoiden heikkenevä luottamus erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vaikutti myös kohdeyritystemme osakekurssikehitykseen. Yritykset menestyivät markkinoiden laskusuhdanteesta huolimatta kuitenkin yleisesti ottaen varsin hyvin. Niillä on kestävät liiketoimintamallit ja vahva markkina-asema, mikä yhdessä sisäisten toiminnantehostamisohjelmien kanssa tuki niiden hyvää kehitystä vuoden 2011 aikana.

Strategia arvonkehitystyön keskiössä
Kehitimme vuoden aikana kohdeyrityksiämme laatimiemme arvonluontisuunnitelmien mukaisesti. Salkussamme pidempään olleissa yhtiöissä jatkoimme sijoitushetkellä määritellyn arvonluontistrategian toteuttamista. Uudempien sijoitusten osalta keskityimme vuoden aikana kehittämään yhteistyötä yhtiöiden johtoryhmien ja hallitusten kanssa.

Varautuminen haastavaan markkinatilanteeseen oli etusijalla arvonluontityössä erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi pyrimme huolehtimaan siitä, että käynnistetyt tehostamisohjelmat saatiin onnistuneesti päätökseen. Strategian merkitys korostuu haastavassa markkinatilanteessa, ja näin ollen keskityimme loppuvuonna hiomaan kohdeyritystemme strategisia painopistealueita. Voimme tarvittaessa tukea kohdeyritystemme kehitystä myös tekemällä niihin lisäsijoituksia.

Kartoitamme jatkuvasti mahdollisia uusia sijoituskohteita, joissa näemme merkittävää arvonluontipotentiaalia. Pohjoismaissa on lukuisia kiinnostavia pieniä ja keskisuuria listayhtiöitä, ja viimeaikainen kehitys osakemarkkinoilla luo CapMan Public Marketin kaltaiselle pitkäaikaiselle toimijalle houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia.