The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan Real Estaten sijoituskohde Yliopistonkatu 22 Turussa on vuokrattu Stockmannin tavaratalolle.

CapMan Real Estate

CapMan Real Estate sijoittaa kaupallisiin ja hotellikiinteistöihin sekä kiinteistökehityskohteisiin Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Arvonluonti kohteissa perustuu aktiiviseen hallinnointiin ja yhteistyöhön vuokralaisten kanssa.

Neljän kiinteistörahastomme salkussa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 58 kohdetta. Teimme vuoden aikana yhden uuden sijoituksen sekä useita lisäsijoituksia nykyisiin kohteisiimme. Uusien sijoitusten arvo oli yhteensä 56,6 miljoonaa euroa. Irtauduimme vuoden aikana yhteensä kolmesta kiinteistöstä, joiden tuotto rahastojen sijoittajille oli hyvä. Vuoden 2011 loppuun mennessä olimme irtautuneet yhteensä 30 kiinteistöstä, joiden arvo oli noussut keskimäärin 2,0-kertaiseksi sijoitettuun pääomaan nähden*. Neuvottelemme parhaillaan irtautumisesta useiden salkussamme olevien kiinteistöjen osalta, ja uskomme saavamme ne päätökseen vuoden 2012 aikana.

Huolimatta vallitsevasta epävarmuudesta Euroopassa pohjoismaat kiinnostavat yhä kansainvälisiä kiinteistösijoittajia. Vaikka kiinteistökauppojen määrä pysyi kokonaisuudessaan varsin alhaisella tasolla vuonna 2011, erityisesti kaupallisten kohteiden kysyntä kasvoi tasaisesti. Tällä oli positiivinen vaikutus vuokramarkkinaan, ja hallinnoimiemme rahastojen omistamien kiinteistöjen käyttöaste oli vuoden aikana keskimääräistä korkeampi.

Toimintojen uudelleenorganisoinnilla tähtäämme pohjoismaiseen laajentumiseen
Toteutimme vuoden aikana useita merkittäviä kehityshankkeita. Myimme kesäkuussa kiinteistökonsultointitoimintamme sen toimivalle johdolle osana CapMan-konsernin yksinkertaistamiseen tähtäävää strategiaa. Uudet omistajat jatkoivat kiinteistökonsultointitoimintaa Realprojekti Oy -nimellä. Luopumalla konsultointitoiminnasta voimme entistä paremmin keskittyä ydinliiketoimintaamme, eli kiinteistörahastojen hallinnointiin. Tiivis yhteistyö Realprojektin kanssa takaa sen, että tiimillämme on käytössään huippuosaaminen kiinteistöjen kehittämiseen myös tulevaisuudessa.

Solmimme vuoden aikana yhteistyösopimuksen pohjoismaisen kiinteistösijoitus- ja hallinnointiyhtiön, NEP Partnersin kanssa. Yhteistyön käynnistäminen oli ensimmäinen merkittävä askel toimintamme laajentamiseksi Suomen ulkopuolelle. NEP Partnersilla on kattava ja pitkäaikainen kokemus pohjoismaisilta kiinteistömarkkinoilta. Tavoitteenamme on aloittaa uuden pohjoismaisen kiinteistörahaston varainhankinta vuoden 2012 aikana, sekä vahvistaa tiimiämme erityisesti Ruotsissa.

Aktiivinen kehitystyö kiinteistöjen arvonluonnin perustana
Toteutimme vuoden aikana kehitysprojekteja useissa kiinteistökohteissa, joista merkittävimmät olivat Turun Centrum -kauppakeskus, Willa-ostoskeskus Hyvinkäällä sekä GLO Hotel Linna Helsingissä.

Turun Centrumin korjaustyöt saatiin päätökseen marraskuussa. Saneerauksen yhteydessä uusittiin toimisto- ja liiketilat, julkisivu sekä pysäköintitilat. Willassa käynnistimme kakkosvaiheen kehitysprojektin, jonka uskomme saavamme päätökseen vuoden 2012 aikana. Hotel GLO Linnassa aloitimme laajennusprojektin, jonka myötä hotellin kapasiteetti yli kaksinkertaistui. Laajennusosassa on yli 120 uutta huonetta, ja se avattiin helmikuussa 2012.

Pohjoismaisen kiinteistömarkkinan kasvu luo tiimillemme uusia mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseen. Meillä on hyvät edellytykset laajentua pohjoismaissa ja jatkaa menestyksekästä kiinteistörahastojen hallinnointiliiketoimintaa myös tulevaisuudessa.

 

*) Sisältää 27 CapMan RE I:n irtautumista Suomessa ja 3 NEP Partnersin irtautumista Ruotsissa.