The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

CapMan Russian kohdeyritys Crane Technologies on yksi Venäjän suurimmista torninostureiden valmistajista.

CapMan Russia

CapMan Russia tekee vähemmistösijoituksia venäläisiin kasvuyrityksiin. Autamme portfolioyhtiöitämme kasvamaan Venäjällä ja tuemme mahdollista laajentumista kansainvälisille markkinoille.

CapMan Russia oli yksi aktiivisimmista Venäjällä toimivista pääomarahastoista vuonna 2011. Teimme vuoden aikana neljä uutta sijoitusta sekä useita lisäsijoituksia yhteensä 20,6 miljoonalla eurolla. Vuoden loppuun mennessä tiimimme oli irtautunut yhteensä 27 yhtiöstä, joista 23 on ollut voitollisia. Irtautumisten tuotto on ollut keskimäärin 2,0 -kertainen sijoitettuun pääomaan nähden, ja viimeisin kypsä rahasto (Norum II) palauttaa sijoitetun pääoman yli 4-kertaisesti.

Venäjän markkinoiden kehitys jatkui suotuisana, vaikka yleinen epävarmuus maailmantaloudessa lisääntyi vuoden aikana. Bruttokansantuote kasvoi Venäjällä noin 5 prosenttia, ja lähitulevaisuuden kasvunäkymät ovat erittäin hyvät. Venäjän valtion velkataso on maltillinen (noin 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta), minkä ansiosta talous pystyisi sopeutumaan hyvin myös sellaiseen tilanteeseen, jossa kasvu jäisi ennustettua alhaisemmaksi.

Kohdeyrityksemme menestyivät vuonna 2011 hyvin. Venäjän talouden vahva kehitys heijastui positiivisesti yritysten liiketoimintaan, ja kaikissa saavutettiin niille asetetut kasvu- ja kannattavuustavoitteet. Useissa kohdeyhtiöissä budjetti jopa ylittyi. Kohdeyritystemme velkataso on varsin maltillinen, minkä vuoksi uskomme niiden selviytyvän hyvin siinäkin tapauksessa, että talouden kasvu jäisi tulevina vuosina odotettua heikommaksi.

Tavoitteena vastuullinen kasvu ja teknologinen edelläkävijyys
Arvonluonti kohdeyhtiöissämme perustuu pääosin kahteen tekijään: vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon. Vastuullisessa liiketoiminnassa keskitymme yhdessä johdon ja muiden omistajien kanssa läpinäkyvän ja tehokkaan hallinnointijärjestelmän luomiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi ympäristö- ja sosiaalisen vastuun huomioiminen liiketoiminnassa on kasvava kilpailuetu Venäjällä. Uusien teknologioiden käyttöönotossa hyödynnämme CapManin muiden sijoitustiimien ja CapMan Portfolio Board Network -verkoston suhteita ja pitkäaikaista kokemusta useilta eri toimialoilta. Yleisesti ottaen venäläiset yhtiöt ovat usein merkittävästi länsimaita jäljessä teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa. Hyödyntämällä uusinta teknologiaa esimerkiksi kohdeyhtiöidemme tuotantoprosesseissa, voimme tästä johtuen saavuttaa merkittävää kilpailuetua etenkin Venäjällä, mutta myös kansainvälisillä markkinoilla.

Nykyisestä CapMan Russia -rahastosta on mahdollista tehdä vielä 2-3 uutta sijoitusta, minkä jälkeen sen sijoituskapasiteetti on täynnä. Aloitamme uuden rahaston varainhankinnan vuoden 2012 aikana. Olemme jo kartoittaneet useita mahdollisia uusia sijoituskohteita rahastoomme, ja Venäjän pääomasijoitusmarkkinan ennustetaan kehittyvän suotuisasti tulevina vuosina. Uskomme, että tiimillämme on erinomaiset edellytykset jatkaa menestyksekästä toimintaa Venäjällä sekä vuonna 2012 että tulevaisuudessa.