The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

2. Segmentti-informaatio          
           
CapManilla on kaksi toimintasegmenttiä eli Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta. Hallinnointiliiketoiminta jakautuu edelleen kahdelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi ja kiinteistökonsultointi (CapMan Real Estate). Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat hallinnointipalkkioista, rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista sekä kiinteistökonsultoinnin tuotoista. Rahastosijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä sijoitukset Maneq-rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tuotot muodostuvat rahastosijoitusten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista.
           
Toimintasegmentit          
           
2011 Hallinnointiliiketoiminta    
1 000 EUR CapMan
Private Equity
CapMan
Real Estate
Yhteensä Rahastosijoi-
tustoiminta
Konserni
yhteensä
           
Liikevaihto 24 633 7 807 32 440 0 32 440
Liikevoitto / -tappio -45 -1 024 -1 069 12 164 11 095
Tilikauden tulos -651 -1 024 -1 675 12 762 11 087
           
Pitkäaikaiset varat 8 362 627 8 989 102 271 111 260
Varat sisältävät:          
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 8 347 8 347
           
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
           
           
2010 Hallinnointiliiketoiminta    
1 000 EUR CapMan
Private Equity
CapMan
Real Estate
Yhteensä Rahastosijoi-
tustoiminta
Konserni
yhteensä
           
Liikevaihto 29 745 8 405 38 150 0 38 150
Liikevoitto / -tappio 19 844 -908 18 936 2 085 21 021
Tilikauden tulos 15 326 -1 235 14 091 3 465 17 556
           
Pitkäaikaiset varat 9 272 1 519 10 791 101 865 112 656
Varat sisältävät:          
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 6 400 6 400
           
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501