The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

26. Ostovelat ja muut velat - lyhytaikaiset    
         
1 000 EUR     2011 2010
         
Ostovelat     432 605
Saadut ennakot     32 100
Siirtovelat     13 633 15 366
Muut velat     1 172 1 324
Yhteensä     15 269 17 395
         
Ostovelat erääntyvät normaalein kaupallisin maksuehdoin, niihin ei sisälly erääntynyttä velkaa. Siirtovelat sisältää palkka- ja sosiaalikukulujaksotuksia, sekä varauksen 6,4 milj. euroa voitonjako-osuustuottojen mahdolliseen takaisinmaksuun rahastolle. Varaus liittyy vuonna 2007 tapahtuneeseen irtautumiseen, jolloin on arvioitu rahaston lopullista voitonjako-osuustuottoa sen loppuvaiheessa vuonna 2015. Johto arvioi varauksen riittävyyttä neljännesvuosittain.
         
Ostovelat ja muut velat valuutoittain tilinpäätöshetkellä        
         
Ostovelat ja muut velat   valuuttamäärä euromäärä osuus
         
EUR     13 224 87 %
NOK   4 231 546 3 %
SEK   10 638 1 194 8 %
DKK   2 270 305 2 %