The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

27. Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
       
1 000 EUR   2011 2010
       
Lainat rahoituslaitoksilta      
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   6 250 6 250
Yhteensä   6 250 6 250
       
Konsernilla oli 31.12.2011 käytettävissään komittoitu 10 milj. euron lyhytaikainen rahoituslimiitti, joka oli tilinpäätöshetkellä kokonaan nostamatta. Limiitin päättymispäivä on 30.9.2012.