The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut    
       
1 000 EUR   2011 2010
       
Palkat   18 484 20 609
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt   2 528 3 000
Myönnetyt osake-optiot   591 602
Muut henkilösivukulut   746 1 030
Yhteensä   22 349 25 241
       
Työsuhde-etuudet sisältävät sapattivapaaseen liittyviä kuluja. Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään kohdassa 31. Lähipiiriä koskevat tiedot. Tuloslaskelmaan kirjattavat myönnetyt osake-optiot perustuvat myönnetyn instrumentin käypään arvoon, joka arvioidaan Black & Scholes -menetelmällä. Tuloslaskelman kulukirjauksen vastaeränä on oma pääoma, jolloin kulukirjauksella ei ole vaikutusta oman pääoman kokonaismäärään. Tiedot myönnetyistä optioista esitetään kohdassa 30. Osakeperusteiset maksut.
       
Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa   2011 2010
       
Maittain      
Suomi   79 103
Tanska   2 3
Ruotsi   18 22
Norja   8 7
Venäjä   14 14
Luxemburg   1 1
Yhteensä   122 150
       
Tiimeittäin      
CapMan Private Equity   54 64
CapMan Real Estate   21 43
CapMan Platform   47 43
Yhteensä   122 150
       
Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella   136 148