The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)
                   
    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
1 000 EUR Liite-
tieto
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 31.12.2009   772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
                   
Henkilöstöoptioiden kirjaus     1 332   -729 603   603
Osingonjako         -3 370 -3 370 -309 -3 679
Oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan
maksetut korot verovaikutuksella oikaistuna
        -2 414 -2 414   -2 414
Muut muutokset           329 329 -59 270
Laaja tulos yhteensä         461 17 328 17 789 228 18 017
                   
Oma pääoma 31.12.2010   772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002
                   
Henkilöstöoptioiden kirjaus         591 591   591
Osingonjako         -10 114 -10 114 -222 -10 336
Oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan
maksetut korot verovaikutuksella oikaistuna
        -2 414 -2 414   -2 414
Muut muutokset           384 384   384
Laaja tulos yhteensä         -31 10 899 10 868 188 11 056
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat           -1 803 -1 803 -239 -2 042
                   
Oma pääoma 31.12.2011   772 38 968 38 679 38 9 784 88 241 0 88 241
                   
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.