The content in this section of our website is not intender for, and is not to be made available to, persons in the United States, Canada, Japan and Australia, No announcements regarding securities offerings or references to securities, that are contained in this section constitute an offering of those securities. Any offering of securities will be made by means of a prospectus or disclosure document that contains detailed information about the issuer or the fund and the offered securities, including a discussion of risks, the issuer's or fund's business, and relevant financial information.

I certify that I am not located in, and I am not accessing this information on behalf of, a person in the United States, Canada, Japan or Australia

Tietoja osakkeenomistajille

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 14.3.2012 kello 10.00. Paikkana on G18-juhlasali osoitteessa Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 2.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 9.3.2012 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautua voi joko kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj, Osakerekisteri, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella, CapManin internetsivujen kautta osoitteessa www.capman.fi/yhtiokokoukset, puhelimitse Anni Varjolle numeroon 0207 207 627 tai Hannele Luukkaiselle numeroon 0207 207 649, sähköpostitse osoitteeseen agm@capman.com, tai faksilla numeroon 0207 207 550. Ilmoittautumisen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Osinko
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Suomessa 26.3.2012.

CapMan Oyj:n taloudelliset katsaukset vuonna 2012
CapMan Oyj julkaisee vuonna 2012 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:
1.1.-31.3.2012 perjantaina 4.5.2012
1.1.-30.6.2012 torstaina 9.8.2012
1.1.-30.9.2012 torstaina 1.11.2012

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus, osavuosikatsaukset sekä CapManin pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.capman.fi. CapManin internetsivuilla on myös muuta sijoittajamateriaalia. Sivuilla voi lisäksi liittyä tiedotteiden sähköpostilistalle. 

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset
Euroclear Finland Oy ylläpitää CapMan Oyj:n osake-, osakas- ja optioluetteloita. Osakkeen- ja optioidenomistajia pyydetään tekemään henkilö- ja osoitetietoja koskevat muutokset suoraan Euroclear Finland Oy:lle tai omalle tilinhoitajayhteisölle. Lisätietoja saa Euroclearin maksuttomasta palvelunumerosta 0800 180 500. CapMan ei päivitä osoitetietoja.  

Sijoittajakontaktit
CapManin sijoittajasuhteista vastaavat konsernin toimitusjohtaja, talousjohtaja, Myynti, markkinointi, sijoittajasuhteet ja viestintä -tiimin vetäjä sekä päällikkö, viestintä ja IR. Yhtiö noudattaa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkistamista kahden viikon hiljaista jaksoa, jolloin se ei kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa sijoittajia, analyytikoita tai talousmedian edustajia. 

CapMan Oyj:tä seuraavat analyytikot

Carnegie
Timo Heinonen, puh. (09) 6187 1234

J.P. Morgan Cazenove, Lontoo
Christopher Brown, puh. +44 20 7155 8145

Pohjola Pankki
Niclas Catani, puh. 010 252 8780